FETE-UGT PV

Benvingut al Panel d'Edició de FETE-UGT País Valencià

Sols per editar i administrar la pàgina web

Gràcies per la teua visita. Torna prompte

Member Login
Lost your password?

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS 2013/2014 – Participants, dret preferent i puntuacions DEFINITIVES – Inici Termini PETICIONS TELEMÀTIQUES DESTINACIONS

Una vegada revisades les reclamacions presentades contra la relació provisional d’admesos i puntuacions, es procedix a exposar en la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es) les relacions següents:

a) Relació definitiva dels participants que exercixen dret preferent, amb expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats del barem. | Participants amb dret preferent

b)Relació definitiva dels participants en el concurs, amb expressió de la puntuació que li correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits. | Admesos per orde alfabètic | Admesos per especialitat i barem

c) Relació definitiva de participants exclosos. |  Exclosos

Contra esta exposició no cap cap reclamació, sense perjuí de tot aixó, una vegada que la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport faga pública la resolució provisional de destins, podrà interposar-se reclamació contra la puntuació i/o destinació obtinguda.

Consulta de puntuacions per DNI

Una vegada revisades les reclamacions presentades contra la relació provisional d’admesos i puntuacions, es procedix a exposar en la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es) les relacions següents:

a) Relació definitiva dels participants que exercixen dret preferent, amb expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats del barem. |  Participants amb dret preferent

b)Relació definitiva dels participants en el concurs, amb expressió de la puntuació que li correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits. | Admesos per orde alfabètic |  Admesos per especialitat i barem

c) Relació definitiva de participants exclosos. | Exclosos

Contra esta exposició no cap cap reclamació, sense perjuí de tot aixó, una vegada que la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport faga pública la resolució provisional de destins, podrà interposar-se reclamació contra la puntuació i/o destinació obtinguda.

Consulta de puntuacions per DNI

03

D’acord amb el que disposen les bases tretze, setze i dinou de les Resolucions de 8 de novembre de 2013 De la Direcció General de Centres i Personal Docent, pels quals es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics, Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat, s’inicia el termini de sol·licitud de destinacions via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria:

http://www.cece.gva.es

 El termini comença a les 00:00:00 del dia 7 de febrer de 2014 i finalitza a les 23:59:59 del dia 13 de febrer de 2014.

Els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic en este termini decauran en el seu dret de continuar en el procediment.

separadorAzul

Mes informació: http://www.cece.gva.es/per/val/concursos.htmLas Maestras de la República

100 AÑOS LUCHANDO POR LA EDUCACIÓN

MAGISTERIO 1936-1975

La voz dormida. Condenada por ser de la FETE

La voz dorimida. Condenada por ser de la FETE

facebook FETE-UGT PV

FETE

Curs d’adaptació al Grau amb 20% de Dto. als afiliats 2012-2013

Normativa educativa

Todo FP

banner-portada-big

“Los hombres, las mujeres” Benjamín Prados